چند سال پیش یه باره و بدون هیچ دلیلی ناپدید شد. بارها بهش ایمیل زدم. به تلفنش زنگ زدم. هیچ جوابی نبود. و امروز ساعت ۱۷.۳۰ برام نوشته که عزیزم حالت چطوره، دلم برات خیلی تنگ شده.
بعد از ۳ ساعت براش نوشتم که حالت چطوره ، من خوبم. دل من هم برات تنگ شده و بهت فکر می‌کنم.

می‌خواستم بنویسم که بعضی وقتا پیش خودم یادت می‌کنم اما نوشتم که بهت فکر می‌کنم. سوالا‌های زیادی داشتم برای پرسیدن. ولی فقط حالش رو پرسیدم.

Publicités